BUDYNKI

2
ZESPÓŁ: PROF. JOÃO SANTA-RITA, PAWEŁ BOBER, MACIEJ SZCZEPAŃSKI, EWA BIENIEK, DAGMARA OLIWA, JOANNA KRAJEWSKA, PIOTR NOWAKOWSKI
KONSORCJUM ‘GRUPA PLATFORMA’ & SANTA-RITA ARQUITECTOS
3
ZESPÓŁ: PROF. JOÃO SANTA-RITA, PAWEŁ BOBER, MACIEJ SZCZEPAŃSKI, EWA BIENIEK, DAGMARA OLIWA, PIOTR NOWAKOWSKI
KONSORCJUM ‘GRUPA PLATFORMA’ & SANTA-RITA ARQUITECTOS
4
ZESPÓŁ: PAWEŁ BOBER, MACIEJ SZCZEPAŃSKI, EWA BIENIEK, DAGMARA OLIWA, JUSTYNA KOŚCIÓŁEK, PIOTR NOWAKOWSKI
KONSORCJUM ‘GRUPA PLATFORMA’ & SANTA-RITA ARQUITECTOS
5
DAGMARA OLIWA, EWA BIENIEK I ADAM WINIARSKI
6
ZESPÓŁ: PAWEŁ BOBER, MACIEJ SZCZEPAŃSKI, DAGMARA OLIWA, JOANNA KRAJEWSKA, PIOTR NOWAKOWSKI
KONSORCJUM ‘GRUPA PLATFORMA’ & SANTA-RITA ARQUITECTOS